ER DU MOTORBÅDSEJER, SÅ SE MED HER!

Da I er mange motorbådsejere i BSS, ønsker vi at der også tilbydes aktiviteter til jer. 
Vi i bestyrelsen har en del idéer, som vi gerne vil dele med jer, men hvad kunne I tænke jer at udvalget kunne bidrage med?
Kom til intromøde den den 9 februar i eventyrstuen kl 19.
327431945 1343959789703045 8027565186924980342 n

Lanternen november 2022

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Her er bl. a. BSS-kalender for 2023, nyt fra Ungdom og Sejlerskolen samt om sejladsen Silverrudder rundt om Fyn. God fornøjelse.

Standernedhaling og jubilarer 2022

29. oktober holdt vi Standernedhaling, hvor formanden Pernille Bengtsson og ungdomsleder Morten Hansen fortalte om sejlersæsonen, som nu næsten er slut. De takkede for alt det frivillige arbejde, som var lavet i årets løb. Derefter blev årets jubilarer fejret, og til slut blev der hygget i klublokalet med snak over en øl eller vand.

Stander ned 2022

Jubilarer BSS 2022

 

Lanternen april 2022

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Her er bl. a. BSS-kalender for 2022 - 2023, nyt fra Ungdom og Sejlerskolen samt flere turbeskrivelser. Layout´et er ændret en smule, da bladet har fået ny redaktør. God fornøjelse.

Klubaften med Dansk Søredningsselskab

Den 24. marts var der klubaften med Dansk Søredningsselskab - også kaldet DSRS. De har 13 redningsstationer fordelt over hele landet, og alle redere arbejder frivilligt.
Du kan læse mere på  https://dsrs.dk/, hvor du også kan indmelde dig for et beskedent årligt kontingent.
DSRS1 
 

Valg af formand, næstformand og kasserer

Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen den 15. marts, har netop afholdt bestyrelsesmøde for at konstituere sig.
Formand: Pernille Bengtsson
Næstformand: Hanne Vishof
Kasserer: Ole Quitzau
Se hele bestyrelsen her

Læs mere …

Regnskab og budget

Regnskabet for 2021 og budget for 2022 kan læses her

Lanternen november 2021

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Bladet indeholder bl. a. BSS-kalender for 2022, nyt fra Ungdom og Sejlerskolen samt flere turbeskrivelser. God fornøjelse.

BSS hjemmeside og Facebook

I mange år har BSS hjemmeside været præget af, at BSS engang var en paraplyorganisation for havnen, at vi engang havde et havneudvalg og, at vi var ansvarlige for at bortforpagte restaurant Albatrossen. Det betød, at du indtil for blot et par uger siden kunne se, at der i den røde topmenu var henvisninger til Brøndby Havn, Havkatten og Albatrossen.
Sådan er det ikke mere. BSS er endelig, med stor hjælp fra Brøndby Havn, blevet en selvstændig klub, der ligger på Brøndby Havn.
BSS hjemmeside var også til en hvis grad statisk, og det var en beslutning BSS bestyrelse tog for et par år siden. Grunden var, at vi ønskede at rykke mere og mere trafik over til den interaktive BSS Facebook Gruppe, som er en af de bedre (mere aktive) blandt sejlklubber.
I starten af 2022 lavede vi om på hjemmesiden. Hvis du ser efter, så er menupunkterne nu kun vedrørende BSS. Havnen, Albatrossen og Havkatten er nu erstattet af vores aktivitetsgrupper. Vi har dog bibeholdt et link til Brøndby Havn i menuerne i venstre side.

God fornøjelse med hjemmesiden

 

Tillykke til 25, 40 og 50 års jubilarer

Til Standernedhalingen den 30. okt fejrede vi årets jubilarer. De fik alle en flot kurv med lækkerier og et gavekort.
 BSS Jubilarer 2021

 

Ny hjemmeside for køb/salg af bådudstyr

Hvis du har bådudstyr liggende, som du ikke skal bruge, eller du vil købe noget brugt, så er der oprettet en ny hjemmeside: www.usedboatgear.net.

Lanternen - november 2020

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Bladet indeholder bl. a. BSS-kalender for 2021, nyt fra Ungdom og Sejlerskolen samt diverse turbeskrivelser. God fornøjelse.

Indretning af klublokaler - status

Håndværkerne gik i gang med indretningen af klublokalet i Eventyrstuen og Skipperstuen sidst i maj måned 2020, og arbejdet fortsatte til i begyndelsen af juli. For at kunne fortsætte med indretningen, skulle der foreligge en byggetilladelse fra Brøndby Kommune.
I slutningen af oktober lykkedes det efter lang tid at få byggetilladelsen, så klublokalet kunne blive færdiggjort. Håndværkerne startede igen i begyndelsen af februar, og i starten af april var de næsten færdige. I uge 15 blev lokalet spartlet og malet. Inden da måtte alle væggene vaskes rene for at fjerne nikotin efter mange års rygning. I august måned blev der lavet nye borde i røde og grønne farver samt to mobile bardiske. Desuden er der opsat spotlys samt storskærm og højtalere. I starten af oktober blev der opsat 3 træskilte: et i Eventyrstuen, et i Skipperstuen og et over indgangen. Den 30. okt 2021 blev lokalerne indviet samtidig med Standernedhalingen. Se billederne nedenfor. Se mere her.

Læs mere …