Klubaften - Hvad laver en Lods?

BSS inviterer til foredrag om lods-arbejdet d.18. april kl 19.00 

Poul Pedersen er uddannet navigatør/skibsfører/Lods.Til dagligt arbejder han på Aarhus havn som Port-Security Manager/PSO/Lods. Han er uddannet ved Mærsk, har sejlet worldwide og har en del år sejlet som Chef-Kaptajn ved Mols-Linjen. På CV’et kan også tilføjes uddannelse som bådebygger. 

Poul Pedersen kommer og fortæller om lodsjobbet og om det maritime miljø på Aarhus havn. Ligeledes vil han komme ind på sejlads i den professionelle maritime verden og den fritidsorienterede- og hvordan denne sameksisterer på vandet.
Tag dit bådnabo under armen og kom til et spændende foredrag i Eventyrstuen. 
BSS byder på kaffe og kage. 

Foredraget forventes at tage 2 timer med indlagt kaffepause. 

428603911_784524663708463_34417879148643093_n.jpg

Nyt fra Sejlerskolen

Så er Sejlerskolen så småt ved at vågne op efter vintersøvnen.
Som der blev fortalt på BSS Generalforsamlingen vil der ske nogle ændringer i Sejleskolens flåde, så vi i år har to H-både og en Elan 31 til vores rådighed. De to J-80’er vil blive solgt som de er, og 806’eren bliver givet til Ungdomsafdelingen.
Vi håber at vi til efteråret kan anskaffe to nye både, som skal afløse vore aldrende H-både, så vi fra næste sæson stadig har tre både i Sejlerskolen. De to både der kommer til, forventes brugt til skolesejlads mandage, onsdage og torsdage, og til kapsejlads på tirsdage og eventuelt i weekender. Mere om dette når vi har fået de nye både.
Et nyt tiltag i Sejlerskolen er ”Lej en instruktør på timebasis”.
Formålet med dette tiltag er, at man leje en instruktør til at hjælpe med at man som bådejer kan få trænet ting man er lidt usikker på. Undervisningen vil foregå på bådejerens egen båd, og det er båden med den normale besætning der vil blive undervist.
Det er i den forbindelse vigtigt at man som bådejer kan fortælle præcist hvad man ønsker hjælp til. Det kan f.eks. være havnemanøvre, sejlads for spiler m.v.
Ideen er at man henvender sig til Sejlerskolen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) og fortæller om sine ønsker. Sejlerskolen vil prøve at finde en instruktør der kan forestå undervisningen, og denne instruktør vil så kontakte bådejeren, for at høre nærmere og aftale tidspunkt for træningen.
Prisen for dette vil ligge på 300 kr/time.
Kalenderen i Sejlerskolen frem til 1. maj 2024:
6. og 7. april – Klargøring af Sejlerskolens H-både.
13. eller 14. april – Søsætning af H-bådene (driller vejret bliver det 4./5. maj).
20. eller 21 april – Tovværkskursus for Sejlerskolens kursister.
Skulle der være spørgsmål til dette, så skriv endelig til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og vi vil svare hurtigst muligt.

434120944_10161146216024547_6397600746177606130_n.png

Indbydelse til generalforsamling

Brøndby Strands Sejlklub

Kære medlem af BSS,

Du indbydes hermed til generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 i klubhuset.

Generalforsamlingen starter kl. 19 og der vil være mulighed for at få en bid mad, samt en øl eller sodavand fra kl. 18. Klubben giver mad og en øl/sodavand. Hvis du har lyst til at spise med, skal du tilmelde dig spisning på hjemmesiden via nedenstående link:
https://bss.dk/kurser/aktivitet/448-spisning-inden-generalforsamlingen

Bemærk, at der kun er mad til det antal personer, der har tilmeldt sig spisning på hjemmesiden.

Den officielle indbydelse med dagsorden mm. finder du vedhæftet i bilag 1.

Revisorgodkendt regnskab for 2023, samt budget for 2024 findes i bilag 2.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan findes i bilag 3 og i bilag 4 kan de samlede vedtægter læses som de vil se ud, hvis alle ændringsforslag implementeres. På den måde håber vi, at man både kan se ændringsforslagene tydeligt hver for sig, samt se, hvordan vedtægterne som helhed vil se ud.

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en rigtig hyggelig og god generalforsamling!

Bedste Sejler Hilsner,

Bestyrelsen

 

 

 

Bilag 1 - Indbydelse til generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den . marts 2024 kl. 19 i Eventyrstuen

Dagsorden:

1

Valg af dirigent

2

Fremlæggelse af bestyrelsesmødereferater, jfr. §12.

3

Beretning fra bestyrelse og klubledere (Sejlerskolen, Ungdom, Kapsejlads)

4

Præsentation af ny hjemmeside og OMBORD App.

5

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6

Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

7

Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.

8

Forelæggelse af budget til godkendelse

9

Valg af bestyrelse, jfr. §10.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år:

Morten Hansen er villig til genvalg.

Christian Paaske er villig til genvalg.

Ole Quitzau er villig til genvalg.

Hanne Vishof er villig til genvalg.

Katrine Mariegaard Napier er villig til genvalg

Valg af suppleant(er) til bestyrelsen for 1 år.:

Pernille Bengtsson ønsker ikke genvalg

10

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. §11.

Peter Bodin er villig til genvalg som revisor

Lene Søderberg er villig til valg som revisor

11

Eventuelt

Regnskab, budgetforslag og forslag til prisliste kan læses på BSS' hjemmeside.

Vel mødt

Bestyrelsen i BSS

 

 

Lanternen 2023

Lanternen for 2023 er netop udgivet! Som vedtaget på sidste generalforsamling udsendes den ikke til alle medlemmer, men udgives elektronisk som pdf. Med de nye portopriser skulle det vise sig at være en meget fremsynet beslutning.

Vi får trykt et antal fysiske blade som lægges til fri afbenyttelse i klublokalet i uge 4.

2023-udgaven er ligeledes tilføjet arkivet over alle udgivelser.

Klubaften - Foredrag om at sejle alene

 

Kom og hør et spændende foredrag af Sidse Birk Johannsen

Torsdag d. 11/1-24 kl. 19.00 

image_6483441.JPG

Introduktionsaften

Kære nye sejler i BSS

Torsdag den 23. november kl. 19.00 slår vi dørene op til klubhuset  - til en introduktion af sejlklubben.

Bestyrelsen og frivillige i sejlklubben vil fortælle om klubben og aktiviteter i havnen. 

Sejlerskolen vil fortælle om deres forskellige kurser og sejladser, og kapsejladssejlere kigger forbi og fortæller om mulighederne for at komme på vandet i klubbens sejlbåde. 

Introduktionsaftenen er en god måde at stifte bekendtskab med alle mulighederne i klubben samt møde andre nye medlemmer af BSS. 

Vi glæder os til at se jer! BSS byder på kaffe, kage og højt humør. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

brøndby havn

Regnskab 2022, budget 2023 og prisliste 2024

Regnskabet for 2022 og budget for 2023 kan ses her.
Prisliste for 2024 kan læses her.
Hilsen fra BSS Bestyrelsen.

Lanternen november 2022

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Her er bl. a. BSS-kalender for 2023, nyt fra Ungdom og Sejlerskolen samt om sejladsen Silverrudder rundt om Fyn. God fornøjelse.

Regnskab 2021 og budget 2022

Regnskabet for 2021 og budget for 2022 kan læses her.

 

Klubaftener hver torsdag genoptages

Vores nye dejlige klublokale skal bruges! Vi havde derfor i november besluttet at holde klubaftener hver torsdag kl 19 her i vintersæsonen. Men så steg smitten og en række restriktioner blev i december indført. Nu er restriktionerne næsten ophævet, og vi vil derfor genoptage klubaftenerne. Følg med på vores Facebook Gruppe: Brøndby Strands Sejlklub.
DERFOR: I februar og marts måned holdes der klubaftener om torsdagen kl 19. Vel mødt til alle.

Lanternen november 2021

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Bladet indeholder bl. a. BSS-kalender for 2022, nyt fra Ungdom og Sejlerskolen samt flere turbeskrivelser. God fornøjelse.

Coronasituationen

Kære BSS'er
Vi havde den 1. dec fået nedenstående brev fra Brøndby Kommune angående Covid. Her midt i december er der optræk til yderlige restriktioner, så hold øje med hjemmesiden.
 
Kære foreninger
På grund af det stigende smittetryk har regeringen igen indført coronapas, og dette påvirker også fritidslivet. Dette gælder både idrætsforeninger, spejderforeninger, kulturelle og idébestemte foreninger, aftenskoler og sociale foreninger.
Der er krav om coronapas ved:
• Indendørs aktiviteter med mere end 100 tilskuere.
• Udendørs aktiviteter med mere end 1000 tilskuere.
• Klubhuse som har cafeterier betragtes som serveringsteder og her er der krav om coronapas.
Det er foreningernes ansvar at tjekke coronapas ved tilskuernes ankomst.
Kravet om fremvisning af gyldigt coronapas gælder alle personer fra 15 år og op efter. Der opnås gyldigt coronapas ved:
• Gyldig vaccine (1. stik min 14 dage gammelt. Max 42 dage mellem 1. og 2. stik).
• Gyldig coronatest (Kviktest har en gyldighed på 48 timer. PCR-test har gyldighed på 72 timer).
• Immunitetsbevis (max. 180 dage gammelt).
Hvis en tilskuer er fritaget fra coronapas skal vedkommende kunne dokumentere dette.
Lokale tiltag kan indføres
Foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine medlemmer, end loven foreskriver – fx om coronapas, på de steder, hvor det ikke følger af lovgivningen, eller brug af mundbind/visir.
Har du spørgsmål til de nye restriktioner er du velkommen til at kontakte idræts- og fritidskonsulent Pernille Nordkvist på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 2916 9157.
Venlig hilsen
Kultur, Idræt og Bevægelse
_______________________________
Brøndby Kommune
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
Park Allé 160, 2605 Brøndby
Telefon: 4328 2828
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BSS hjemmeside og Facebook

I mange år har BSS hjemmeside været præget af, at BSS engang var en paraplyorganisation for havnen, at vi engang havde et havneudvalg og, at vi var ansvarlige for at bortforpagte restaurant Albatrossen. Det betød, at du indtil for blot et par uger siden kunne se, at der i den røde topmenu var henvisninger til Brøndby Havn, Havkatten og Albatrossen.
Sådan er det ikke mere. BSS er endelig, med stor hjælp fra Brøndby Havn, blevet en selvstændig klub, der ligger på Brøndby Havn.
BSS hjemmeside var også til en hvis grad statisk, og det var en beslutning BSS bestyrelse tog for et par år siden. Grunden var, at vi ønskede at rykke mere og mere trafik over til den interaktive BSS Facebook Gruppe, som er en af de bedre (mere aktive) blandt sejlklubber.
I starten af 2022 lavede vi om på hjemmesiden. Hvis du ser efter, så er menupunkterne nu kun vedrørende BSS. Havnen, Albatrossen og Havkatten er nu erstattet af vores aktivitetsgrupper. Vi har dog bibeholdt et link til Brøndby Havn i menuerne i venstre side.

God fornøjelse med hjemmesiden