Klubaften 11. januar om vedligehold af både

Der var klubaften den 11. januar, hvor Peter Kragh fra Helsingør fortalte om vedligehold af både.

Få inspiration til vedligehold på hans hjemmeside: http://www.boatonabudget.com/da/.

Klubaften 8. marts om sejlads til Middelhavet

Så er der klubaften om Lene og Vagns sejlads ad floder og kanaler til Middelhavet i sommeren 2016 og deres sejlads retur i sommeren 2017.

Der foregår torsdag den 8. marts kl 19 i Albatrossen. Se programmet her.

Nyt MobilePay nummer for BSS

BSS har fået nyt MobilePay nummer, som er 45673.
Husk at skrive i meddelelsesfeltet hvad betalingen vedrører.
Bemærk at der kun kan betales til BSS med dette nummer.

Klubaften 22. februar om sommersejladser

Så er der klubaften om to spændende sejladser i sommeren 2017. John fra "Blondie" og Øyvind fra "Ramsalt" kommer og fortæller og viser billeder.

Der foregår torsdag den 22. feb kl 19 i Albatrossen. Se programmet her.

Læs mere ...

25, 40 og 50 års jubilæum i BSS

Ved standernedhalingen den 28. okt havde klubben 2 medlemmer med 25 års jubilæum, 3 medlemmer med 40 års jbilæum og en enkelt med 50 års jubilæum. Stort tillykke fra alle i BSS.
Se billederne nedenfor af 40 og 50 års jubilarerne.

Læs mere ...

Lanternen - oktober 2017

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Bladet indeholder bl. a. en  BSS-kalender for 2018.

Billeder fra pinsetur til Skanør 2017

Den årlige tur til Skanör er netop blevet afviklet i pinsen, og der deltog ca. 17 både.

Læs mere ...

Toilettømning i svenske farvande

Siden 1. april 2015 har der været forbud mod tømning af toiletaffald i svenske farvande. Læs mere på svensk om reglerne her.
Reglerne for andre lande kan ses her.

BSS aktiviteter for 2017

Se alle aktiviteterne for 2017 under Hovedmenu - Aktiviteter.
Der vil komme yderligere om aktiviteterne i løbet af året.

Bøgeskov Havn

I juni måned 2015 fik vi besked fra Bøgeskov Havn om, at de havde uddybet indsejlingen til 2,1 meter. I august 2015 var havneindløbet mellem de to moler tilsandet efter lang tids østlig vind, og dybden var kun ca 1,5 m. Renden fra Køge Bugt og ind til havnen var fin. Hvordan situationen er her 2016 ved vi ikke, så derfor er det nok en god ide at kontakte havnefogeden på 22 53 86 42 for at høre sidste nyt inden I prøver at sejle ind. Havnens hjemmeside: Klik her

25 og 40 års jubilæum i BSS

Ved standernedhalingen den 17. okt havde klubben 7 medlemmer med 25 års jubilæum og 3 medlemmer med 40 års jbilæum. Stort tillykke fra alle i BSS.
Se billederne fra standernedhalingen samt nogle af jubilarerne nedenfor.

Læs mere ...

Flemming Madsen tiltræder som sejlerskoleleder i BSS

Flemming Madsen har meddelt, at han gerne vil tiltræde som leder af BSS sejlerskole.

Læs mere ...

Om brug af sikkerhedsudstyr

På baggrund af flere tragiske ulykker denne sommer har vi modtaget følgende fra Steen Billenstein, Gilleleje Sejlklub:

Læs mere ...