Afriggertur 2020

Lørdag den 10. oktober gennemføres den årlige afriggertur til Københavns Havn. Programmet kan hentes her.

Læs mere …

Indretning af klublokaler er gået i stå

Håndværkerne gik i gang med indretningen af klublokalet i Eventyrstuen og Skipperstuen i maj måned, og arbejdet fortsatte til i begyndelsen af juli.
For at kunne fortsætte med indretningen, skulle der foreligge en byggetilladelse fra Brøndby Kommune.
Her i midten af september venter vi stadig på byggetilladelsen, så væggen mellem Eventyrstuen og Skipperstuen kan blive revet ned og arbejdet færdiggjort. Billederne er taget i juni og juli måned. Se billeder.

Læs mere …

Slusens åbningstider 2020

Sydhavnsklubberne, som ved frivilligt arbejde betjener Slusen ved Sjællandsbroen, har udsendt åbningstiderne for 2020.
Åbningstiderne kan ses her.

Generalforsamling 17. marts udsat

Generalforsamlingen, som skulle være afholdt den 17. marts i Albatrossen, er udsat på grund af coronasmitten. Afholdelse af generalforsamling blev behandlet på bestyrelsesmødet i september, Vi håber, at kunne indkalde til generalforsamling i efteråret, såfremt begrænsningen for forsamlinger indendørs tillader det. Indtil videre har vi valgt at følge budgetforslaget for 2020, som blev udsendt i februar.
Hilsen fra BSS Bestyrelsen.

Årsregnskab 2019 og Budget 2020

Regnskabet for 2019 og budgetforslag for 2020 kan læses her.
Forslag til prisliste for 2021 kan læses her.

Lanternen - november 2019

Så er seneste udgave af Lanternen netop udgivet, og du finder den under hovedmenuen: Klubbladet Lanternen.
Bladet indeholder bl. a. BSS-kalender for 2020, nyt fra Ungdom og Sejlerskolen samt diverse turbeskrivelser.

Tillykke til 25 og 40 års jubilarer

Til Standernedhalingen den 26. okt fejrede vi følgende jubilarer:
40 år:
Allan Petersen og Janne
 
25 år:
Henning Petersen og hustru, Peter Christophersen og Inge
Peter Weiner og hustru, Kent Hansen og hustru

Læs mere …

Praktisk prøve i sejlads

Sejlerskolen har haft prøve i praktisk sejlads, og alle 6 elever bestod.

Læs mere …

BSS vil gerne sende e-mail til dig

Vi vil endnu engang slå et slag for, at du giver din mail-adresse til Jette på havnekontoret. Vi har en mailingliste, hvor ca. 85% af medlemmerne er tilmeldt, men den kan blive "pænere" endnu. Du får kun tilsendt seriøse mail som f. eks. program for ture og fester samt indkaldelse til generalforsamling. Kontakt Jette her.

Husk at rette din mailadresse hos Jette, hvis du ændrer adressen.

Tillykke til 25 og 40 års jubilarer i BSS

Til Standernedhalingsfesten den 27. okt fejrede vi følgende jubilarer:

Læs mere …

Parkering i Havnen

Når du parkerer mellem bådene, vil det være en stor hjælp, at du placerer dit telefonnummer i forruden. Så kan havnens personale få fat på dig, hvis din bil holder i vejen.
Når du er ude at sejle, skal du parkere på pladsen foran Albatrossen.

Standeren rejst efter istandsættelse

Som I nok har bemærket, har standeren været væk siden november, men nu er den rejst igen efter en omfattende istandsættelse. Den er slebet og lakeret og nogle at trædelene og rustne metaldele er udskiftet. Alle flagliner og fald er erstattet af nye, og alle wirerne er også nye.
Nedenfor er nogle billeder, hvor den rejses vha en mobilkran.

Læs mere …

Bladet SEJLER fra Dansk Sejlunion lukker

Dansk Sejlunion lukker bladet SEJLER på grund af stærkt stigende portoudgifter.
Bladet afløses af tre nyhedsbreve: FRITIDSSEJLER, KLUBLIV og KAPSEJLER.
Læs mere om den triste nyhed her. Tilmelding til nyhedsbrevene er her.