Nyt på hjemmesiden: Bådpladskontakt

Hjemmesiden har fået et nyt menupunkt: "Bådpladskontakt". Her kan man lægge sine kontaktoplysninger, så man kan blive kontaktet af andre medlemmer eller af havnens personale, hvis der er problemer med båden.

Læs mere …

Duelighedsbevis

Den 5. oktober var der prøve i praktisk sejlads og flere BSS-medlemmer fik deres duelighedsbevis.

Læs mere …

Billeder fra afriggertur 2013

Så blev årets afriggertur gennemført med 8 både og over 30 deltagere. Se billederne.

Læs mere …

Sailors Cup - en god dag!

Så har der været BådNyt Sailors Cup i Brøndby Havn. Deltagergebyret var lavt, sejladserne var for de dygtigste og for begyndere, og så var præmierne høje.

Læs mere …

Motorbådsudvalg!

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre for at fremme aktiviteterne og give BSS mere bredde. Vi har derfor besluttet at genoplive vores gode gamle motorbådsudvalg. Ganske som med alle andre aktiviteter i klubben er det selvfølgelig et krav at alle arrangementer er åbne for alle medlemmer, og at alle kan deltage i det omfang deres både tillader det.

Læs mere …

Brug gerne VHF kanal 72 som BSS'er

Vi har siden 1970'erne brugt VHF kanal 77 som 'klubkanal'.  Desværre har det i en del år været sådan, at kanal 77 bruges til rigtig meget snak af de store østeuropæiske skibe, så det er uudholdeligt at lytte til kanalen. Vi har derfor besluttet at anbefale at du, foruden kanal 16, går over til den lidt mere stille VHF kanal 72 som den kanal du bruger eller lytter til som BSS'er.

Med Sejlerhilsen Peter Bodin / formand

Skanör 2012

Så har der været pinse-tur til Skanör. Det var et pragtfuldt vejr (næsten) hele pinsen - regn lørdag eftermiddag. Turen var tilrettelagt på traditionel vis, hvor der lørdag formiddag var cykeltur til Falsterbo kanalen, hvor den medbragte frokost blev fortæret. Lørdag aften var der traditionen tro grill-aften.

Læs mere …

Værdien af frivilligt arbejde

Sejlsæsonen er startet, og vi er mange der arbejder på at få vores både i vandet. Derfor er det ekstra rosværdigt, at vi har medlemmer der har tid og overskud til at hjælpe andre.

Læs mere …

Mogens Hansen blev årets ungdomsleder

På Dansk Sejlunions generalforsamling den 20. marts kunne en stolt Mogens Hansen modtage TORM-Fondens ungdomslederpris 2009.

Læs mere på ungdomssiderne.