Whisky Tur til Nyord

Dette er sidste sommertur med BSS. Alle er velkomne og I kan læse mere om turen her. Program for Whisky Tur 4 - 6. sept her.