Her finder du en oversigt over de kontingentsatser, gebyrer og priser, som klubben anvender. Beløbene reguleres årligt på den ordinære generalforsamling.
 
Prisliste
Kontingenter, gebyrer og priser20222023
Indmeldelsesgebyr senior 70 kr 70 kr
Indmeldelsesgebyr junior 70 kr  70 kr
Kontingent aktiv (fra og med 25 år, pr. år)
1170 kr

1200 kr

Kontingent familie (med samme adresse, pr. år)

1320 kr

1350 kr

Kontingent selskab (pr. år) – dog specielle vilkår 2200 kr. 2500 kr
Kontingent passiv, dvs medlemsskab uden havneplads (pr. år)
Giver adgang til generalforsamling (uden stemmeret) og sociale arrangementer.
Modtager klubbladet 'Lanternen'.
300 kr 300 kr
Kontingent Juniorer / Ungdom til og med 24 år (pr. år) 600 kr  600 kr
Sejladsgebyr for Junior / Ungdom med BSS jolle (pr. år) 1000 kr 1250 kr
Sejladsgebyr for Junior / Ungdom med egen jolle (pr. år)   750 kr
Sejladsgebyr for Junior / Ungdom vintersejlads (pr. år)   250 kr

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til oktober i skolebådene  2):

Sejladsgebyr for senior, per sæson (excl. eksamen)

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, per sæson (excl. eksamen)

Eksamensgebyr 1)

 

2000 kr

6000 kr

ca 300 kr

 

 2200 kr

6600 kr

ca 350 kr

Kapsejlads:

Sejladsgebyr for J/80 (pr. år)

1800 kr 2000 kr

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:

Navigationsundervisning, per sæson (excl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Undervisningsmaterialer (søkort. bøger, passer, lineal mv)

Eksamensgebyr 1)

 

1500 kr

ca 800 kr

ca 250 kr

 

1700 kr

ca 800 kr

ca 350 kr

Depositum medlemskort til døre og adgangsport  100 kr  100 kr
 
1)  Betaling til Dansk Sejlunion, som også fastsætter prisen.
2)  For at kunne deltage i Sejlerskolens praktiske sejlads skal du være medlem af BSS (aktiv eller familiemedlem)