Her finder du en oversigt over de kontingentsatser, gebyrer og priser, som klubben anvender. Beløbene reguleres årligt på den ordinære generalforsamling.
 
Prisliste
Kontingenter, gebyrer og priser20232024
Indmeldelsesgebyr senior 70 kr 70 kr
Indmeldelsesgebyr junior 70 kr  70 kr
Kontingent aktiv (fra og med 25 år, pr. år)
1200 kr

1230 kr

Kontingent familie (med samme adresse, pr. år)

1350 kr

1380 kr

Kontingent selskab (pr. år) – dog specielle vilkår 2200 kr. 2500 kr
Kontingent passiv, dvs medlemsskab uden havneplads (pr. år)
Giver adgang til generalforsamling (uden stemmeret) og sociale arrangementer.
Modtager klubbladet 'Lanternen'.
300 kr 310 kr
Kontingent Juniorer / Ungdom til og med 24 år (pr. år) 600 kr  600 kr
Sejladsgebyr for Matroser og Hajer 600 kr 600 kr
Sejladsgebyr for Junior / Ungdom med BSS jolle (pr. år) 1000 kr 1000 kr
Sejladsgebyr for Junior / Ungdom med egen jolle (pr. år)  500 kr 500 kr
Sejladsgebyr for Junior / Ungdom pr. hold (Klubaften, kapsejlads, kølbåd, vintersejlads osv.) 250 kr 250 kr

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til oktober i skolebådene  2):

Sejladsgebyr for senior, per sæson (excl. eksamen)

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, per sæson (excl. eksamen)

Eksamensgebyr 1)

 

2200 kr

6600 kr

ca 350 kr

 

 2200 kr

6600 kr

ca 350 kr

Kapsejlads:

Sejladsgebyr for J/80 (pr. år)

2000 kr 2000 kr

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:

Navigationsundervisning, per sæson (excl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Undervisningsmaterialer (søkort. bøger, passer, lineal mv)

Eksamensgebyr 1)

 

1700 kr

ca 800 kr

ca 350 kr

 

1700 kr

ca 800 kr

ca 350 kr

VHF Kursus:

Kursusafgift (pr. kursus)

  Spørg BSS
Depositum medlemskort til døre i klubhuset og havnens adgangsport  100 kr  100 kr
 
1)  Betaling til Dansk Sejlunion, som også fastsætter prisen.
2)  For at kunne deltage i Sejlerskolens praktiske sejlads skal du være medlem af BSS (aktiv eller familiemedlem)