Sejlerskolens formål

Primært:

At øge sikkerheden til søs ved at:

 • Tilbyde eleverne en 24 lektioners praktisk uddannelse i sejlbåd der sikrer, at de har de nødvendige kvalifikationer til at føre en sejlbåd under alle forhold.
 • Uddanne eleverne i almindelig sikkerhed til søs, således at de kender deres sikkerhedsmæssige ansvar både overfor sig selv, andre og materiel.
 • Uddanne eleverne i almindeligt tovværksarbejde og knob, samt bådens vedligeholdelse og opbygning. 

Sekundært:

At tilbyde voksne mennesker en positiv fritidsaktivitet, der kan bruges hele livet af hele familien.

At opfylde elevernes andre behov for:

 • Kapsejlads
 • Kammeratlig samvær
 • Relationer til andre sejlklubber
 • Fritidssejlads
 • Familiesejlads 

samt

 • At stimulere lysten til at deltage i sejlklubbernes aktiviteter
 • At tilbyde navigation til duelighedsprøve for fritidssejlere
 • At tilbyde praktisk duelighedsprøve for fritidssejlere
 • At tilbyde motiverede og egnede medlemmer uddannelse i Dansk Sejlunions uddannelsestilbud

Strategi: 

BSS vil med en målrettet uddannelse af sine instruktører, både internt og eksternt, sikre, at eleverne når de fastsatte mål. BSS vil, gennem en aktiv information, sikre de nødvendige uddannelsesværktøjer er til rådighed i sejlerskolen, så de er i takt med klubbens udvikling. 

BSS vil altid have opdateret materiel til rådighed for sine instruktører og elever. 

Målepunkter for succes:

 • Elevantal: Fortsat holde kapaciteten fuldt besat
 • Instruktører: Tilbydes relevant uddannelse
 • Instruktionsmateriale: Nyeste fra DS
 • Elevmateriale Nyeste fra DS