Lanternen 2023

Lanternen for 2023 er netop udgivet! Som vedtaget på sidste generalforsamling udsendes den ikke til alle medlemmer, men udgives elektronisk som pdf. Med de nye portopriser skulle det vise sig at være en meget fremsynet beslutning.

Vi får trykt et antal fysiske blade som lægges til fri afbenyttelse i klublokalet i uge 4.

2023-udgaven er ligeledes tilføjet arkivet over alle udgivelser.