Klubaften med Dansk Søredningsselskab

Den 24. marts var der klubaften med Dansk Søredningsselskab - også kaldet DSRS. De har 13 redningsstationer fordelt over hele landet, og alle redere arbejder frivilligt.
Du kan læse mere på  https://dsrs.dk/, hvor du også kan indmelde dig for et beskedent årligt kontingent.
DSRS1