Klubaftener hver torsdag udsat indtil videre

Vores nye dejlige klublokale skal bruges! Vi havde derfor i november besluttet at holde klubaftener hver torsdag kl 19 her i vintersæsonen.
Men med den kraftig stigende smitte og yderlige restriktioner forude har vi i bestyrelsen den 9. dec besluttet indtil videre ikke at afholde klubaftener.
Ja, det er en kedelig situation, som vi alle er havnet i.
DERFOR: Indtil videre holdes der IKKE klubaftener om torsdagen.