Praktisk prøve i sejlads

Sejlerskolen har haft prøve i praktisk sejlads, og alle 6 elever bestod.

Fra venstre ses: Rasmus, Michael, Brian, Kasper og Niels.
Kristian bestod også, men kunne ikke komme til overrækkelsen af duelighedsbeviset
Praktisk sejlads 2019