Om brug af sikkerhedsudstyr

På baggrund af flere tragiske ulykker denne sommer har vi modtaget følgende fra Steen Billenstein, Gilleleje Sejlklub:

Flere menneskeliv kunne helt klart været reddet HVIS man havde benyttet selen.

Og holdningen til redningsvest og sikkerhedssele, hvor kan man lære den?

På sejlerskolen. Holdningen skal indarbejdes allerede fra begyndelsen.

Det er derfor, at vi på vor sejlerskole har stillet det krav, benyt sele ved al gang på dæk. (tilføjet: udenfor havnen)

Jo, det lyder besværlig hvis grejet ikke er forberedt.

Men hos os ER det forberedt. (tilføjet: og det er ikke særlig besværlig)

Hvis I læser aviser, så har I sikkert læst om Erik Rasmussen, en sejler fra vor EGEN sejlklub i Gilleleje som mistede livet i Østersøen for et par uger siden.

Han skulle lige op for at sætte sejsinger omkring storsejlet og faldt derefter over bord. Hans kone kæmpede i timer med at få ham op …

Måske også læst om ham som lå i vandet i 17 timer, sø-gelænderet knækkede.  Han udtalte ved interviewet bagefter at han fra nu af ville bruge sikkerhedssele ved sejlads alene.

For et par år siden var der en svensk sejlbåd, med to mand, som ville over til kapsejladsen Fyn Rundt. Det blæste op, og den ene gik ud på fordækket for at bjærge sejl, men faldt over bord oppe ved Hesselø. Ham tilbage mistede hurtig synet af ham i de store bølger. Kaldte SOK op, og det helt store apparat blev sat i gang. Jeg var selv med til eftersøgningen som fartøjsfører, man sejler i ’striber’ á 0,1 sømil. Vi var 9 fartøjer ude. Vi har det bedste nat-kikker-udstyr, man kan tydelig se en måge. Og sejleren havde de bedste muligheder for at overleve, med masser af tøj og redningsvest. Men jeg kan love for at Kattegat er stort når det skal søges i de smalle striber. Vi fandt ham ikke, -  kom først hjem igen et døgn efter.

Det eneste sejleren  manglede var en sikkerhedssele …

Holdningen til sikkerhedssele er op ad bakke.  Det var det i sin tid også med sikkerhedssele til biler, men nu bruger stort set  alle sele. Også op ad bakke med hensyn til cykelhjelm, det er blevet bedre, og børnene er særlig flinke.

Men hvis holdningen til sikkerhedssele ombord skal ændres, så skal det begynde på sejlerskolen. Derfor har mine sejlerskole-ledere-kollegaer og instruktører et stort ansvar for at dette sker .   Nu ved I det.

 
Med en alvorlig hilsen
Steen Billenstein
Gilleleje Sejlklub