Duelighedsbevis

Den 5. oktober var der prøve i praktisk sejlads og flere BSS-medlemmer fik deres duelighedsbevis.

Følgende har taget duelighedsbevis:

Svend Aage Christensen, Dorthe Spiegelberg, Tine Søegaard, Uffe Damkjær, Carl Frølund Jørgensen og Marianne Hornstrup.

Følgende har bestået den praktiske del, men mangler den teoretiske:

Tobias Kongstad-Hansen og Erling Pedersen.

Claus Hornstrup bestod også den praktiske del, men det var en ajourføring, da han tidligere har taget duelighedsbevis.

Vi startede et nyt hold navigationsundervisning den 23. oktober. Der er 6 elever tilmeldt, så vi kan godt tage 4-5 mere.

Hvis du vil deltage, så kontakt Sejlerskolens leder Anna-Grethe Madsen eller Jette på kontoret.