ForårsklargøringLidt om Brøndby Strands Sejlklub

Brøndby Strands Sejlklub startede i 1952 af en gruppe jollesejlere, som holdt til ved Rosenåen. Sammen med Brøndby Roklub havde de bådeplads og klubhus. Op igennem 1960'erne byggede sejlklubben en større havn for enden af en 550 m lang bro. Havnen blev bygget af nedsænkede pramme, som klubben havde købt af DFDS for 50,- stk. Havnen blev indviet i 1971, nu også med plads til kølbåde. Inden da havde klubben ”kun” en bro, hvor der kun var plads til joller og motorbåde, idet man ofte var plaget af lavvande.  I havnen var der plads til 225 både. Klubben havde i alle årene dyrket træningssejlads og kapsejlads i jollerne og nu kom også kølbådene med.

Der blev oprettet flere udvalg, herunder et motorbådsudvalg, som havde stor succes med fællesudflugter, hvor både motor- og sejlbåde deltog. Aktiviteterne steg støt. Udover de sædvanlige aften- og kapsejladser blev der også afholdt pålideligheds- og navigationssejlads.

I dag har sejlklubben til huse i Brøndby Havn, som blev indviet i 1981 i forbindelse med etableringen af Køge Bugt Strandpark, og dermed ophørte sejlklubben med at eje sin egen havn. Havnen har i dag plads til ca 550 både. Sejlklubben er i 2020 ved at indrette klublokale i stuetagen, På 1. salen er der restaurant Albatrossen,

Havnekontoret og åbningstider finder I her.

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 2002, blev klubbens historie beskrevet i detaljer i Lanternen 2002 nr 2 side 30 - 44 . Læs her.
Læs også om Brøndby Havn og BSS historie fortalt af en af grundlæggerne af BSS, Niels Christian Elley. Se her.
Forslag til bevarelse af den gamle havn, som var i brug fra 1971 til 1981, kan læses her.
 
Restaurant Albatrossen på 1. sal har en stor udendørs terasse med mulighed for overdækning. Udsigten over Køge Bugt kan nydes fra terassen.

For dem som vil lære at sejle, har sejlklubben flere tilbud:

  • BSS Ungdom, for børn og unge i alderen 8 til 24 år.
  • Sejlerskolen hvor seniorer lærer at sejle H-båd eller 806. Desuden tilbydes teoretisk undervisning og navigationsundervisning til duelighedsbevis i vinterhalvåret.

For dem som vil "hygge" er der

  • Fælles ture for alle BSS medlemmer, bl.a Pinsetur til Skanør i Sverige, Køgetur i august og afriggertur i oktober måned til Københavns Havn.
  • Fælles arrangementer for alle medlemmer, Standerhejsnings- og Standernedhalingsfester, info møde, klubaftener hvor der fortælles om sejleroplevelser, banko mm.


Klubben er åben for alle medlemmer med eller uden båd – har man interesse i sejlerlivet er alle lige velkomne.