VimpelLigesom så meget andet, der foregår i klubben, er flagning med Dannebrog i sejlersæsonen også en opgave, der udføres af frivillige.

Flagreglementet foreskriver at Dannebrog skal sættes ved solopgang, dog tidligst kl. 8 og igen nedtages ved solnedgang, dog senest kl. 20. Da det ikke altid har været muligt at sikre at flagning foregår korrekt over hele sæsonen, har bestyrelsen vedtaget at indkøbe en stander, som kan være sat døgnet rundt og som vil være den primære flagning på vor flagmast.

Flagning med Dannebrogsflaget vil fremover foregå ved at Dannebrogsflaget bliver sat af havnens personale ved mødetid på hverdage og nedtaget igen og erstattet af standeren ved arbejdstids ophør. Derudover vil bestyrelsen sørge for Dannebrogs flagning ved BSS arrangementer.

Er der medlemmer, der mener, at Dannebrogsflaget bør sættes derudover, f.eks. weekender, højtider eller ved andre lejligheder, er medlemmet velkommen til at gøre dette, men det betinger at medlemmet også sørger for at nedtage Dannebrogsflaget ved solnedgang og genopsætte standeren.

DannebrogMedlemmer er meget velkomne til at etablere en turnusordning, som gør at Dannebrog sættes og nedtages korrekt i kortere eller længere perioder hen over sæsonen, blot de selv koordinerer dette og eventuelt afstemmer med personalet samt ajourfører logbogen korrekt.

Flag og stander opbevares i Skipperstuen, hvor der også ligger en logbog, som SKAL føres, når Dannebrogsflaget sættes og nedtages.

Hent BSS Flagregler og logbog i PDF-format (kræver Adobe Reader)

 

Dannebrogsflagning - logbog

 Måned:  
 År:

 

 

 
DagMedlemsnavnTidspunkt opTidspunkt nedBemærkning

 1

       
 2        
 3        
 4        
 5        
 6        
 7        
 8        
 9        
 10        
 11        
 12        
 13        
 14        
 15        
 16        
 17        
 18        
 19        
 20        
 21        
 22        
 23        
 24        
 25        
 26        
 27        
 28        
 29        
 30        
 31