Forudsætningen for at blive havnebruger og dermed få adgang til en havneplads i Brøndby Havn er, at du er medlem af en godkendt klub i havnen.

I dag eksisterer 3 aktive klubber i Brøndby Havn, nemlig Brøndby Strands Sejlklub (BSS), Fritidsfiskerne og Roklubben. Det er dog kun medlemskab af Fritidsfiskerne eller BSS, der berettiger adgang til en havneplads.

Har du ikke brug for en havneplads, men blot ønsker at deltage i klubbens aktiviteter og få glæde af klubbens mange gode tilbud, kan du vælge mellem forskellige kategorier af medlemskaber. Vi har listet de forskellige kategorier i nedenstående tabel og J-markeringen angiver dine muligheder:

 

Kategori

 

Medlemstype

 

Havneplads

Medlems-
nøgle

Hjemmeside adgang samt klubblad

Adgang til Klublokaler

Sejlernes bade og toiletrum

Aktiv

Medlemmer, der ønsker at sejle i egen, klubbens eller andres båd

J J J J J

Familie

Do. Aktiv men medlemskabet dækker hele familien

J J J J J

Passiv

Medlemmer, der ikke ønsker at sejle

    J J  

Ungdom

Medlemskab af juniorafdelingen for unge fra 19 år til og med 24 år

    J J J

Junior

Medlemskab af juniorafdelingen for børn og unge fra 19 år til og med 24 år

    J   J

Selskab

Privat eller offentlig virksomhed med egen / intern medlemsorganisering og båd

J   J  

Kontakt kontoret, hvis du er i tvivl om hvilket medlemskab, du har brug for.