Her finder du en oversigt over de kontingentsatser, gebyrer og priser, som klubben anvender. Beløbene reguleres årligt på den ordinære generalforsamling.
 
Prisliste
Kontingenter, gebyrer og priser20202021
Indmeldelsesgebyr senior 70 kr 70 kr
Indmeldelsesgebyr junior 70 kr 70 kr

Kontingent aktiv (fra og med 25 år, pr. år)

1150 kr

1150 kr

Kontingent familie (med samme adresse, pr. år)

1300 kr

1300 kr

Kontingent selskab (pr. år) – dog specielle vilkår 2200 kr. 2200 kr
Kontingent passiv, dvs medlemsskab uden havneplads (pr. år) 300 kr 300 kr
Kontingent junior 7 til og med 18 år (pr. år) 600 kr 600 kr
Kontingent Ungdom 19 til og med 24 år (pr. år) 600 kr 600 kr
Sejladsgebyr for junior (pr. år) 750 kr 1000 kr

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til oktober i skolebådene  2):

Sejladsgebyr for senior, per sæson (excl. eksamen)

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, per sæson (excl. eksamen)

Eksamensgebyr 1)

 

1900 kr

5700 kr

ca 300 kr

 

1900 kr

6000 kr

ca 300 kr

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:

Navigationsundervisning, per sæson (excl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Undervisningsmaterialer (søkort. bøger, passer, lineal mv)

Eksamensgebyr 1)

 

1150 kr

ca 950 kr

ca 200 kr

 

1200 kr

ca 1000 kr

 ca 250 kr

     
Depositum medlemskort  100 kr 100 kr
Depositum medlemsnøgle 250 kr 250 kr
 
1)  Betaling til Dansk Sejlunion, som også fastsætter prisen.
2)  For at kunne deltage i Sejlerskolens praktiske sejlads skal du være medlem af BSS.