Her finder du en oversigt over de kontingentsatser, gebyrer og priser, som klubben anvender. Beløbene reguleres årligt på den ordinære generalforsamling.
 
Prisliste
Kontingenter, gebyrer og priser20212022
Indmeldelsesgebyr senior 70 kr  
Indmeldelsesgebyr junior 70 kr  
Kontingent aktiv (fra og med 25 år, pr. år)
1150 kr

 

Kontingent familie (med samme adresse, pr. år)

1300 kr

 

Kontingent selskab (pr. år) – dog specielle vilkår 2200 kr.  
Kontingent passiv, dvs medlemsskab uden havneplads (pr. år)
Giver adgang til generalforsamling (uden stemmeret) og sociale arrangementer.
Modtager klubbladet 'Lanternen'
300 kr  
Kontingent junior 7 til og med 18 år (pr. år) 600 kr  
Kontingent Ungdom 19 til og med 24 år (pr. år) 600 kr  
Sejladsgebyr for junior (pr. år) 1000 kr  

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til oktober i skolebådene  2):

Sejladsgebyr for senior, per sæson (excl. eksamen)

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, per sæson (excl. eksamen)

Eksamensgebyr 1)

 

2000 kr

6000 kr

ca 300 kr

 

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:

Navigationsundervisning, per sæson (excl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Undervisningsmaterialer (søkort. bøger, passer, lineal mv)

Eksamensgebyr 1)

 

1200 kr

ca 1000 kr

ca 250 kr

 

     
Depositum medlemskort  100 kr  
Depositum medlemsnøgle 250 kr  
 
1)  Betaling til Dansk Sejlunion, som også fastsætter prisen.
2)  For at kunne deltage i Sejlerskolens praktiske sejlads skal du være medlem af BSS.