Her finder du en oversigt over de kontingentsatser, gebyrer og priser, som klubben anvender. Beløbene reguleres årligt på den ordinære generalforsamling.

Prisliste
Kontingenter, gebyrer og priser20192020
Indmeldelsesgebyr senior 60 kr 70 kr
Indmeldelsesgebyr junior 60 kr 70 kr

Kontingent aktiv (pr. år)

1110 kr

1150 kr

Kontingent familie (pr. år)

1180 kr

1300 kr

Kontingent selskab (pr. år) – dog specielle vilkår 2200 kr. 2200 kr
Kontingent passiv, dvs medlemsskab uden havneplads (pr. år) 290 kr 300 kr
Kontingent junior 7 til og med 18 år (pr. år) 260 kr 600 kr
Kontingent Ungdom 19 til og med 24 år (pr. år) 530 kr 600 kr
Sejladsgebyr for junior (pr. år) 690 kr 750 kr

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til oktober i skolebådene  2):

Sejladsgebyr for senior, per sæson (excl. eksamen)

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, per sæson (excl. eksamen)

Eksamensgebyr 1)

 

1750 kr

5200 kr

ca 250 kr

 

1900 kr

5700 kr

ca 300 kr

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:

Navigationsundervisning, per sæson (excl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Undervisningsmaterialer (søkort. bøger, passer, lineal mv)

Eksamensgebyr 1)

 

1150 kr

ca 950 kr

ca 150 kr

 

1150 kr

ca 950 kr

 ca 300 kr

     
Depositum medlemskort  100 kr 100 kr
Depositum medlemsnøgle 250 kr 250 kr
1)  Betaling til Dansk Sejlunion, som også fastsætter prisen.
2)  For at kunne deltage i Sejlerskolens praktiske sejlads skal du være medlem af BSS.