Motorbådsudvalg!

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre for at fremme aktiviteterne og give BSS mere bredde. Vi har derfor besluttet at genoplive vores gode gamle motorbådsudvalg. Ganske som med alle andre aktiviteter i klubben er det selvfølgelig et krav at alle arrangementer er åbne for alle medlemmer, og at alle kan deltage i det omfang deres både tillader det.
I dag er vores absolutte fællesaktiviterer: Skanör tur, Køge tur, afriggertur (også for motorbåde uden sejl), Standerophaling, Standernedhaling, Jubilæumsfest, Skt. Hans og Foredrag, men vi er overbevist om at der kan laves endnu mere. Hvad med fx pålidelighedssejlads?I øvrigt vil vi meget gerne opfordre motorbådssejlere til at deltage i BådNyt Sailors Cup den 1. september. Vi har fx brug for både, der kan tage gæster med, og igen i år vil der være fotokonkurrence, som kræver skippere der kan sejle ud med fotografer. Hvis motorbådsudvalget ønsker det, så bliver der også en decideret sejlads for motorbådssejlere til Sailors Cup. Det vil som bonus give adgang til efterfølgende øl-arrangement for de deltagende. Til orientering er BådNyt Sailors Cup et særskilt initiativ, der som udgangspunkt skal hvile i sig selv økonomisk.

Da vi ved, at der er interesse, men endnu ikke har fundet de frivillige, der kan være med til at berige klubben med ekstra aktivitet, så vil vi gerne opfordre dig som motorbådssejler til at kontakte os i bestyrelsen. Vi hjælper med annoncering, med at arrangere møder eller hvad du/i måtte ønske. 

På bestyrelsens vegne, Peter/formand