Navigationskursus

 

BSS tilbyder navigationsundervisning til Duelighedsbevis i vinterhalvåret.

Der undervises i Søvejsregler, Afmærkning i danske farvande, Bestikberegning m. m.

Selv om det ikke er lovpligtigt at erhverve duelighedsbevis for at føre et skib på indtil 15 m længde, er det alligevel en rigtig god ide at gøre det.

Man har alligevel pligt til at kende søvejsreglerne og i uheldigste tilfælde bliver man dømt efter dem. For både egen og andres sikkerhed er det også en god ide.

En hyggelig måde lære det på, er at gå til undervisning i BSS.

Navigationskurset starter i oktober måned. Læs mere under "Tilmelding".


Navigation defineres som den metode man bruger, når man planlægger, udfører og kontrollerer en sejlads fra et sted til et andet. Det lyder til forveksling som det, underviseren gør, når han fører et hold kursister gennem et kursus netop i navigation! For er undervisning jo ikke netop det at planlægge et undervisningsforløb og derpå gennemføre undervisningen, hvorved man vidensmæssigt bevæger kursisterne fra et sted til et andet og derpå kontrollerer, at det planlagte mål er nået gennem en


Er du i tvivl om, hvorvidt dine færdigheder inden for navigation kan styrkes, så læs lige vore underviseres klumme og opsummering fra året der gik. Prøv også dine færdigheder på internettet f.eks www.duelighed.dk.