ForårsklargøringLidt om Brøndby Strands Sejlklub

Brøndby Strands Sejlklub startede i 1952 af en gruppe jollesejlere som holdt til ved Rosenåen. Sammen med Brøndby Roklub havde de bådeplads og klubhus. Op igennem 1960'erne byggede sejlklubben en større havn for enden af en 550 mr lang bro. Havnen blev bygget af nedsænkede pramme, som klubben havde købt af DFDS for 50,- stk. Havnen blev indviet i 1971, nu også med plads til kølbåde. Inden da havde klubben ”kun” en bro, hvor der kun var plads til joller og motorbåde, idet man ofte var plaget af lavvande.  I havnen var der plads til 225 både. Klubben havde i alle årene dyrket træningssejlads og kapsejlads i jollerne og nu kom også kølbådene med.

Der blev oprettet flere udvalg, herunder et motorbådsudvalg som havde stor succes med fællesudflugter, hvor både motor- og sejlbåde deltog. Aktiviteterne steg stødt. Udover de sædvanlige aften- og kapsejladser blev der også afholdt pålideligheds- og navigationssejlads.

I dag har sejlklubben til huse i Brøndby Havn, som blev indviet i 1981 i forbindelse med etableringen af Køge Bugt Strandpark, og dermed ophørte sejlklubben med at eje sin egen havn. Havnen har i dag plads til 550 både. Sejlklubben har i dag et dejligt 600m² klubhus, hvor der er restaurang, havnekontor, toiletter og bad, møde-/undervisningslokale, klublokale.

Restaurant Albatrossen på 1. sal har en stor udendørs terasse med mulighed for overdækning.

For dem som vil lære at sejle, har sejlklubben flere tilbud:

  • BSS Ungdom, for børn og unge i alderen 8 til 24 år.
  • Sejlerskolen, hvor seniorer lærer at sejle H-båd samt teoretisk undervisning og tilbydes navigationsundervisning til duelighedsbevis i vinterhalvåret.

For dem som vil "hygge" er der

  • Fælles ture for alle BSS medlemmer, bl.a Pinsetur og Køgetur
  • Fælles arrangementer for alle medlemmer, Standerhejsning, info møde, Skt. Hans bål, Fastelavnsfest, forelæsninger, banko mm.


Klubben er åben for alle medlemmer med eller uden båd – har man interesse i sejlerlivet er alle lige velkomne.