BSS Generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019

Fra 19.03.2019 19:00 indtil 19.03.2019 22:00

Sted: Albatrossen

Oprettet af Brøndby Strands Sejlklub

Kategorier: Generalforsamling

Hits: 514


Dagsorden:

Valg af dirigent
Forhandlingsprotokollen, jfr. §12
Beretning fra bestyrelsen
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår
Forelæggelse af budget til godkendelse
Valg af bestyrelse, jfr. §10
Valg af revisorer og revisorsuppleant

Eventuelt

Vedr. punkt 5: Forslag fra medlemmer skal sendes til bestyrelsen senest 20. januar