BSS generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018

Fra 20.03.2018 19:00 indtil 20.03.2018 22:00
Sted: Albatrossen
Oprettet af Brøndby Strands Sejlklub
Kategorier: Generalforsamling
Hits: 149

 Dagsorden, regnskab, budget og forslag til prisliste kan læses i Lanternen 2018-1 her.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Forhandlingsprotokollen, jfr. §12
Beretning fra bestyrelsen
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår
Forelæggelse af budget til godkendelse
Valg af bestyrelse, jfr. §10
Valg af revisorer og revisorsuppleant

Eventuelt

Vedr. punkt 5: Forslag fra medlemmer skal sendes til bestyrelsen senest 20. januar