BSS Generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 udsat pga coronavirus.

Fra 17.03.2020 19:00 indtil 30.08.2020 22:00
Sted: Albatrossen
Oprettet af Brøndby Strands Sejlklub
Kategorier: Generalforsamling
Hits: 2264

Dagsorden:

Valg af dirigent
Referater af bestyrelsesmøder, jfr. §12
Beretning fra bestyrelsen
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår
Forelæggelse af budget til godkendelse
Valg af bestyrelse, jfr. §10
Valg af revisorer og revisorsuppleant

Eventuelt

Vedr. punkt 5: Forslag fra medlemmer skal sendes til bestyrelsen senest 15. februar